Địa chỉ : 202/12 Nguyễn Thị Búp, Phường Hiệp Thành, Quận 12
Điện thoại : 0906.278.197
Email : hotro.canhoanggia@gmail.com